Na FSV jsme už podruhé vedli seminář o litigation PR
úvodBlog
Na FSV jsme už podruhé vedli seminář o litigation PR
2.1.2019

Na FSV jsme už podruhé vedli seminář o litigation PR

V prosinci skončil prezentacemi závěrečných prací studentů kurz Litigation PR, který Richard Štrégl a Lukáš Novák pro studenty katedry marketingové komunikace a PR připravili již podruhé. Oproti akademickému roku 2017/2018, kdy jsme spolupráci s Fakultou sociálních věd zahájili, jsme sylabus kurzu rozšířili o krizovou komunikaci a lobbing, aby studenti získali širší kontext a lépe chápali specifika litigation PR. Součástí kurzu byla opět exkurze u soudu, kde mohli studenti sledovat chování médií u některého z ostře sledovaných soudních procesů, i samostatné práce,v nichž studenti stručně analyzovali aktuální případy související s krizovou komunikací či přímo litigation PR.