Produkty a služby

Služby

Specializujeme se na oblast krizové komunikace a na komunikační podporu účastníků soudních procesů.

Komunikační strategie

Vypracujeme komunikační strategie pro projekty, při jejichž realizaci lze očekávat odmítavou reakci veřejnosti, nevládních organizací nebo zástupců státní správy a samosprávy. V rámci této služby klient obdrží: komunikační strategii, specifikaci komunikačních kanálů, časový plán komunikace, hlavní sdělení pro média, odhad výše nákladů na realizaci komunikační kampaně a podporu při výběru agentur pro realizaci komunikační strategie.

Issue management

Poradíme, co udělat, aby se z vašeho problému nestala komunikační krize, a jak omezit negativní publicitu v případě, že se o něm média dozvědí. Za issue považujeme existenci problému, který může vážně ohrozit image a obchodní zájmy firmy, organizace nebo jednotlivce, a o kterém média zatím nevědí. V rámci issue managementu nabízíme: analýzu problému z pohledu možného zájmu médií, navržení nezbytných manažerských opatření pro budoucí úspěšnou komunikaci problému, navržení komunikační strategie pro případ, že problém bude medializován, přípravu sdělení pro média a přípravu managementu na komunikaci s médii.

Krizová komunikace

Připravíme vás na krizové situace a v době krize vám pomůžeme řídit komunikaci s médii, nebo ji převezmeme.
Za krizi považujeme událost, která může vážně ohrozit image nebo obchodní zájmy firmy, organizace nebo jednotlivce, a o kterou se média aktivně zajímají.
V oblasti krizové komunikace nabízíme: vypracování pravidel krizové komunikace, přípravu managementu na krizovou komunikaci, komunikační podporu při řešení krizové situace a převzetí řízení krizové komunikace včetně služeb krizového mluvčího.

Litigation PR

Cílem litigation PR je ochránit pověst firmy a jejího managementu v průběhu soudního procesu a omezit negativní dopady soudu v médiích na budoucí obchodní úspěch firmy nebo organizace a osobní uplatnění manažerů. V rámci litigation PR nabízíme: analýzu případu z pohledu očekávaného zájmu médií, vypracování komunikační strategie v těsné spolupráci s právními zástupci klienta, komunikační podporu klienta v průběhu konání soudního procesu a mediální zastupování klienta.

Produkty

Nabízíme speciální produkty, které zpřístupňují špičkové komunikační know-how malým a středním firmám, institucím, nemocnicím nebo městům a obcím.

Fast Solutions

Produkt Fast Solutions patří do oblasti issue managementu - řešení problémů, o kterých média zatím nevědí. Je určen firmám a organizacím, které potřebují okamžitou expertízu a nemají čas nebo chuť angažovat PR agenturu nebo projít procesem klientského briefu, prezentace návrhů agenturou a vypracování definitivního řešení. Fast Solutions je jednorázový brainstorming týmu našich konzultantů a zástupců klienta, jehož výsledkem je: mediální analýza problému, definice manažerských opatření nezbytných pro budoucí úspěšnou komunikaci, vypracování komunikační strategie, určení komunikačních kanálů a formulace hlavních sdělení pro média. Abychom mohli poskytovat tuto intenzivní a efektivní službu, spolupracujeme se skupinou externích odborníků, kteří podle potřeby doplní tým pro brainstorming s klientem a jejichž expertíza doplňuje nebo násobí know-how našich hlavních konzultantů.

Crisis Insurance

Produkt Crisis Insurance zpřístupňuje služby krizové komunikace všem firmám a organizacím, které průběžně nespolupracují s PR agenturou. Crisis Insurance nevyžaduje trvalou spolupráci a průběžné platby. V okamžiku vzniku krizové situace umožňuje po organizační a právní stránce okamžitou podporu klienta ze strany našich konzultantů. V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujete, rádi vám jej osobně představíme.